Cách Trộn Thẻ Học Sinh – Cách Trộn Thư Có Chứa Hình Ảnh Trong Word

Tại Công ty sẽ có số lượng nhân viên nhiều, để thực hiện tạo một bảng tên cho mỗi nhân viên bằng thao tác tay nhập từng thông tin thì rất mất thời gian. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác làm thẻ nhân viên từng nhân viên một cách nhanh chóng.

Trước khi thực hiện chuẩn bị 2 file

File Excel chứa thông tin nhân viênFile Word mẫu thư mời được tạo

Lưu ý: File Excel không được để trống 1 dòng nào phía trên hay phía dưới table cả. Nếu không bạn sẽ tạo ra các biểu mẫu trống.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Video hướng dẫn:

Bài hướng dẫn trộn nhiều thư trên 1 trang giấy bằng Mail Merge theo yêu cầu đã kết thúc. Chúc các thực hiện các vấn đề còn lại liên quan đế mail merge thành công ạ.

See more articles in category: Món Trộn